Pacland's Philippine Boxing Forum

Discussion on boxing and other sports, Filipino greats and anything under the sun.
It is currently Mon May 27, 2019 8:04 pm

All times are UTC + 8 hours
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 10:20 am 
Offline
Welterweight
User avatar

Joined: Sun Feb 22, 2015 11:30 pm
Posts: 374
Yes. It will come ito ay dahil sa kasalananan at kasamaan ng mga tao. Dahil sa pagkalimot sa Diyos, pagmamakasarili at pagmamataas at mga kamunduan. MAS HINANAP NG MGA TAO ANG KASIKATAN, KAYAMANAN AT KAPANGYARIHAN kesa sa Diyos at sa Salita ng Diyos. Hindi ito mga naunang prediction kundi siguradong pangyayari kaya kaibigan wag kang mag isip ng walang alam o ginagawa ang Diyos. He will surely judge the unbelievers and the wicked lalo na ang mga kulto, corrupt officials, criminals at mga hindi sumampalataya imbis nagpakasama. ISANG PANAWAGAN BAGO MAHULI ANG LAHAT... Ang tawag ng Diyos para sa pagsisisi ng tao SI HESUS ANG DAAN ANG BUHAY AT KATOTOHANAN. Nakikita natin na ang KAHIRAPAN, KALAMIDAD, karahasan at mga salot. Dahil na rin sa immoralidad at kapabayaan ng tao. Alamin natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang Salita ay gawin nating gabay sa buhay upang hindi tayo magkamali ng desisyon o maligaw ng landas. SUMAMPALATAYA KA KAY HESUS AT MAGKAKAROON KA NG BUHAY NG WALANG HANGGAN SA LANGIT. (John 3:16;Ephesians 2:8-9). SAMBAHIN NATIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN (JOHN 4:24).

NOTE: NORTH KOREA CONTINUE TO PROVOKE US AND ALLIES BY NUCLEAR TEST.

KASAMA NG PANGINOON MAGHAHARI ANG MGA LINGKOD AT HAHATULAN ANG MGA DI SUMAMPALATAYA AT NAGSISI.

PURIHIN ANG PANGINOONG DIYOS AT MARAMING SALAMAT SA PAGBABASA.

visit http://www.gotquestions.org for Bible answer and http://www.thebereans.net to see religious cults profile.

Watch 700 Club Asia and listen to ED LAPIZ sa 702 DZAS or sa Youtube.

LET US FIGHT CORRUPTION AND CRIMES!

-Baptist/Evangelical Church PH.

(Conservative Pinoy Party).

_________________
"IDOLATERS WILL NOT INHERIT THE KINGDOM OF GOD... SI HESUS ANG TANGING DAAN SA LANGIT!" -JESUS/BIBLE MESSAGE FROM BAPTIST CHURCH PH.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 6:20 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Fri Jul 21, 2006 2:04 pm
Posts: 23969
I predict this is gonna be another doomsday call like so many others in the internet that will not come to pass.

I hope the brain washed people of North Korea gets liberated.

_________________
"When the Power Of Love overcomes the love of power the world will know peace."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 10:05 pm 
Offline
Welterweight
User avatar

Joined: Sun Feb 22, 2015 11:30 pm
Posts: 374
Matthew 24:

3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

8 All these are the beginning of sorrows.

9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

25 Behold, I have told you before.

26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

37 But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be.

38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

_________________
"IDOLATERS WILL NOT INHERIT THE KINGDOM OF GOD... SI HESUS ANG TANGING DAAN SA LANGIT!" -JESUS/BIBLE MESSAGE FROM BAPTIST CHURCH PH.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 10:07 pm 
Offline
Welterweight
User avatar

Joined: Sun Feb 22, 2015 11:30 pm
Posts: 374
NGAYON TANUNGIN NATIN ANG SARILI NATIN BAKA ISA TAYO SA MGA HINDI PA TUMANGGAP O ITINAKDA NA SA KAPAHAMAKAN DAHIL SA DI PANANALIG SA KANYA.

2 Pedro 3:

8Datapuwa't huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. 9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

10Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.

_________________
"IDOLATERS WILL NOT INHERIT THE KINGDOM OF GOD... SI HESUS ANG TANGING DAAN SA LANGIT!" -JESUS/BIBLE MESSAGE FROM BAPTIST CHURCH PH.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 23, 2018 8:52 am 
Offline
Moderator
User avatar

Joined: Mon Sep 01, 2003 9:08 am
Posts: 14894
Location: Terra; Gaia ; Ar-i-du
mexifan wrote:
I predict this is gonna be another doomsday call like so many others in the internet that will not come to pass.

I hope the brain washed people of North Korea gets liberated.====> :blindfold:

_________________
“You create your own universe as you go along.” ― Winston Churchill

"When a table is normalized, the non-key columns depend on the key, the whole key, and nothing but the key." - a DBA


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 23, 2018 9:08 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Fri Jul 21, 2006 2:04 pm
Posts: 23969
American arrogance.

Nagsign na nga dati ang North Korea, giving up it's Nucler program pero hindi pa naging enough sa USA. They had to provoke North Korea by freezing their assets and their bank accounts. Yan tuloy nag withdraw tuloy ang NK and now we find ourselves with a nuke capable rouge state.


Putin to US: Why Did You Provoke North Korea? "You Have To Stop

https://www.realclearpolitics.com/video/2017/12/14/putin_to_us_congress_youre_interesting_people_but_are_you_okay.html

_________________
"When the Power Of Love overcomes the love of power the world will know peace."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 23, 2018 9:17 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Fri Jul 21, 2006 2:04 pm
Posts: 23969
miron_lang wrote:
mexifan wrote:
I predict this is gonna be another doomsday call like so many others in the internet that will not come to pass.

I hope the brain washed people of North Korea gets liberated.====> :blindfold:


Another repentance thread from a religious fanatic na nakarinig ng prophecy lecture at ngayon nag personal crusade to save other people so he can collect his reward as promised in an ancient contradictory filled book.

_________________
"When the Power Of Love overcomes the love of power the world will know peace."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 8:40 am 
Offline
Moderator
User avatar

Joined: Mon Sep 01, 2003 9:08 am
Posts: 14894
Location: Terra; Gaia ; Ar-i-du
mexifan wrote:Another repentance thread from a religious fanatic na nakarinig ng prophecy lecture at ngayon nag personal crusade to save other people so he can collect his reward as promised in an ancient contradictory filled book.They have eyes but they cant see.

The mind conditioning has rendered the capability to think into an almost nil capacity. They have already lost the ability to think and the know how to put themselves into another individuals point of view. to them the world should be viewed according to how they see it. Not just the believers though there are equal amount on the other side.

_________________
“You create your own universe as you go along.” ― Winston Churchill

"When a table is normalized, the non-key columns depend on the key, the whole key, and nothing but the key." - a DBA


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 5:35 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Sat May 03, 2008 10:06 am
Posts: 27276
Location: neverland
Mang hayme, baka gusto mong mag preach sa mga evacuation centers sa amin dito sa albay. Halos every 4-6 hours nagbubuga ng ashes at lava ang mayon volcano. Me nagsasabi dito na repent daw at the end is near


Baka me ma contribute ka para sa pagbabago ng mga evacuees sa amin at madala mo sa tamang daan na sinasabi mo.

Wag lang dito ka sa pacland at obvious naman walang nagseseryoso sa mga posts mo

Who knows, malaki ang maitulong mo sa ating mga kababayan

_________________
why suffer to buy expensive stuffs when the best things in life are done naked?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 6:39 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Thu Oct 30, 2008 1:04 pm
Posts: 7936
i agree
its time to shine james

_________________
"It's your place in the world; it's your life. Go on and do all you can with it, and make it the life you want to live. " -Mae Jemison


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 8 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  

philboxing.com | pinoygreats.com
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group