Pacland's Philippine Boxing Forum
http://forum.philboxing.com/

There is no such black nazarene in the bible... End times.
http://forum.philboxing.com/viewtopic.php?f=20&t=291201
Page 1 of 1

Author:  Respectloveothers [ Mon Jan 07, 2019 3:53 pm ]
Post subject:  There is no such black nazarene in the bible... End times.

"Lesson from the Fig Tree and End Times. (Ikalawang buhay at paghuhukom sa mga di mananampalataya, mga sakim sa kapangyarihan at kayamanan).

Bago ko simulan ang ito, nais ko munang ikuwento sa inyo ang "Parable of the Fig Tree" na makikita sa Matthew 24:32-34

"Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos; kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw.

Gayundin naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang[a] dumating, halos naririto na.

Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito."

Kung mapapansin natin. Ang Parable na ito ay naglalaman ng susi para sa mangyayaring Great Tribulation. Isang panahong nagpapahiwatig na malapit na ang wakas. (Battle of Armageddon and Second Coming)

Ang Fig Tree o ang Puno ng Igos na tinutukoy dito ay ang Bansang Israel na naging simbolismo na rin ng Israel sa lumang tipan.

Ang Chapter 24 ng Book of Matthew ay tumutukoy sa kahihinatnan ng bansang israel. Nangyari ito noong 70AD noong na-invade ng Roman Forces ang Jerusalem at pinalayas ang mga hudyo. Sa loob ng 2000 years, ang Israel (Fig Tree) ay nanunuyot.

Ngunit isang milagro ang nangyari noong May 14, 1948. Ito'y sa kadahilanang muling nabuhay ang Puno ng Igos noong ang bansang Israel ay na-reborn bilang isang nasyon at ang Jerusalem ay napasakamay na ng Israel noong 1967.

When the Tribulation begins, when the Apocalyptic events Jesus described in Matthew 24 unfold, Israel will be thrown into the Summer. And the heat of this furnace will trigger The Second Coming of Christ and the Battle of Armageddon.

Anong Generation ang tinutukoy dito?

Nakasaad ito sa verse 34:

"Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito"

Makikita natin sa bible na ang isang henerasyon o salinlahi ay mayroong 14,400 days o 40 years at ang biblical lifespan naman ay 70 years (Biblical Lifespan base sa birth ni Jesus at pagbagsak ng Jerusalem)

Kung idadagdag natin ang 70 years sa araw kung kailan muling naitayo ang Israel at ibabawas naman ang 7 years of Tribulation, ang lalabas ay - May 14, 2011

Ngunit wala namang significant events ang naganap between 2011 - 2012

So, balik tayo sa 1948. What if kung 40 years lang ang idadaggdag natin?

1948 + 40 = 1988

Noong Early 80's, nagsimula ng isang Christian Movement ang manunulat na si Hal Linsey at ang Calvary Temple. Naniniwala ang Christian Movement na ito na ang Tribulation ay nagsimula sa taon bago ang 1988. Still, walang significant biblical events ang nangyari noong panahong iyon.

Pero teka. Ang generation na tinutukoy kung kailan magsisimula ang "Doomsday" ay ang second Generation.

Kung gayon: 1948 + 40 + 40 = 2028

Kung ibabawas natin ang 7 years of Tribulation, ang lalabas ay 2021.

Kung magkagayon. Tayo na ang Final Generation.

Nakalagay dito na Generation 1. Ang makakakita ng significant events noong 1914 (kung saan pinaniniwalaan na ito ang taon kung kailan naluklok si Jesus bilang hari). Sila rin ang nakasaksi sa muling pagbangon ng Israel.

Ang Generation 2 ay mag-i-intersect sa 1st Generation. Sila ang makararanas o makasasaksi sa Tribulation.

#JESUS SAVES!
#Smoking Cigar And Alcoholic Beverages Kills!
#Search GotQuestions Org and Thebereans Net.
#END CORRUPTION AND CRIMES.

Message: Baptist/Evangelical.
(Conservative Pinoy).

Author:  genetophile [ Wed Jan 09, 2019 7:45 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

I agree with you Hayme, pero I do not agree with your methods of evangelism.

Author:  JABEZJ [ Wed Jan 09, 2019 8:11 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Just curious and I wanna ask this question...
Who is stupid, God or Man?

Is it true that God's power will only be manifested every 9th of January?

What's the difference of the statue on January 9 compared to other days?

Author:  PeluBoy [ Thu Jan 10, 2019 10:32 am ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

ang higpit naman pala.........

..................may sked ? :shock:

Author:  JABEZJ [ Thu Jan 10, 2019 1:26 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Imagine this...5M nagsisiksikan just to hold and kiss the Black Nazarene in just 1 day...
What is your chance in heaven, that you can touch the image?

Why not do it the next day? Powerless na on Jan 10th?
Bakit kailangan pa masaktan at magsiksikan?
Please explain father Damaso...

Author:  Respectloveothers [ Fri Jan 11, 2019 10:49 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Awit 115:4

Ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. 5Sila'y may mga bibig, nguni't sila'y hindi nangagsasalita; mga mata'y mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakakita; 6Sila'y may mga tainga, nguni't hindi sila nangakakarinig; mga ilong ay mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakaamoy; 7Mayroon silang mga kamay, nguni't hindi sila nangakatatangan; mga paa ay mayroon sila, nguni't hindi sila nangakalalakad; ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. 8Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila; Oo, bawa't tumitiwala sa kanila.

Author:  Respectloveothers [ Fri Jan 11, 2019 10:50 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Isaias 44:9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay?

Author:  theboxer69 [ Sat Jan 12, 2019 9:57 am ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Amen Hayme!
8)

Author:  robwisdom [ Sat Feb 02, 2019 3:10 pm ]
Post subject:  Re: There is no such black nazarene in the bible... End time

Bakit nangangaral itong mga miyembro ng mga nagsusulputang sekta? Matagal ng gawain ng mga unang kristiyano ang pagkakaroon ng mga imahe. Maraming mga nahukay na Catacomb na kung saan mayroong mga imahe at rebulto ang mga unang kristiyano.


Sorry, pero wala kang mababasa sa bibliya na sinabi ni Hesus o ng sinomang Apostol sa mga unang Kristiyano na mag relaks relaks lang muna at maghintay ng 1500 Years at antayin ang mga magsusulputang sekta dahil ibibigay nya ang tunay na pananampalataya sa mga SULPOT. Walang mababasang sulpot sa bibliya. :lol: :lol: :lol:

Page 1 of 1 All times are UTC + 8 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/