Pacland's Philippine Boxing Forum

Discussion on boxing and other sports, Filipino greats and anything under the sun.
It is currently Thu Apr 15, 2021 9:32 pm

All times are UTC + 8 hours
Post new topic Reply to topic  [ 95 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Author Message
PostPosted: Tue May 04, 2010 7:37 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Wed Jun 14, 2006 4:47 am
Posts: 8309
Location: nevermind
burnok5 wrote:
apay nagsardeng datoy nga forum ..mayat ket???hehe

...addanto katuloyna...padaanam... :lol:

_________________
...love one another...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 04, 2010 11:02 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
fidel wrote:
burnok5 wrote:
apay nagsardeng datoy nga forum ..mayat ket???hehe

...addanto katuloyna...padaanam... :lol:

wen ngarud...pagbiagem man manong tapno naragsak manen.... :lol:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon May 17, 2010 5:24 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Wed Jun 14, 2006 4:47 am
Posts: 8309
Location: nevermind
baket: ayna,lakay, saan pay laeng a mabalin ta nasakit pay laeng ti lulunayek
imbagto laeng no makatanggadak

lakay: kasanoak ngaruden?

Baket: alaem pay laeng daytoy dua a ribo ta sumapolka pay laeng sabali.

mapalabas uppat nga oras, nagwid diay lakay nga adda ginatangna a sidaenda

baket: apay, saanmo met aya a inusar dayta kuarta a pangep-ep dayta gagatelmo?

lakay: saanman baket, nasabatko ni kumari ket pinatawarannak iso nga adda naigatangko iti masida
baket: nagkunengkan lakay, it-itedko kenni kumpari a libre, pinabayadan ket ni kumarin?

_________________
...love one another...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon May 24, 2010 11:36 pm 
Offline
Heavyweight
User avatar

Joined: Sun Sep 23, 2007 11:06 pm
Posts: 61750
Location: jeddah,ksa... pb 0467 ║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║
fidel wrote:
baket: ayna,lakay, saan pay laeng a mabalin ta nasakit pay laeng ti lulunayek
imbagto laeng no makatanggadak

lakay: kasanoak ngaruden?

Baket: alaem pay laeng daytoy dua a ribo ta sumapolka pay laeng sabali.

mapalabas uppat nga oras, nagwid diay lakay nga adda ginatangna a sidaenda

baket: apay, saanmo met aya a inusar dayta kuarta a pangep-ep dayta gagatelmo?

lakay: saanman baket, nasabatko ni kumari ket pinatawarannak iso nga adda naigatangko iti masida
baket: nagkunengkan lakay, it-itedko kenni kumpari a libre, pinabayadan ket ni kumarin?

:lol: :lol: anyamet ni bakket :lol:

_________________
"Being a Christian means accepting Christ as your saviour, your God. That is why you are called a Christian. If you remove 'Christ', there's only 'ian' and that means 'I am nothing.'" Manny Pacquiao

║▌│█│║▌║││█║▌│
© ΘRIGINAL PRΘFILE ®


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon May 24, 2010 11:43 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
diehard fan wrote:
fidel wrote:
baket: ayna,lakay, saan pay laeng a mabalin ta nasakit pay laeng ti lulunayek
imbagto laeng no makatanggadak

lakay: kasanoak ngaruden?

Baket: alaem pay laeng daytoy dua a ribo ta sumapolka pay laeng sabali.

mapalabas uppat nga oras, nagwid diay lakay nga adda ginatangna a sidaenda

baket: apay, saanmo met aya a inusar dayta kuarta a pangep-ep dayta gagatelmo?

lakay: saanman baket, nasabatko ni kumari ket pinatawarannak iso nga adda naigatangko iti masida
baket: nagkunengkan lakay, it-itedko kenni kumpari a libre, pinabayadan ket ni kumarin?

:lol: :lol: anyamet ni bakket :lol:

:lol: :shock: :lol:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 9:56 pm 
Offline
Welterweight
User avatar

Joined: Thu Jan 04, 2007 1:42 am
Posts: 242
Location: ringside
pad-padaanak katuloy na dagitay ilocano jokes apo... 8)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:25 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
makaamo kayon ti biag yon agkatawa kayo wenno haan... :biglaugh:

Tao iti uneg ti radio
Titser: Class, daytoy ti assignmentyo: Apay nga adda tao nga agsasao iti uneg ti radio? Idi makasangpet ni Edson iti balayda, winarwarna a sigud ti radioda banag a nagsiddaawan ni Baldo nga amana.
Baldo: “Edson! Apay a warwaraem metten ta radio?”
Edson: “Kitaek laeng no adda tao iti unegna, Tang. Assignment mi ngamin idiay eskuelaan!”
Baldo: “Langgong! Kasano a makitam nga adda tao dita unegna ket no awan met bateryana!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:26 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
Awan a pulos
Math ti agdama a subject iti klase ni Mestro Poling.
“Dunggaw,” kinunana, “uppat a kaimito, ikkatem ti dua, mano’t matidda?”
Dunggaw: “Dua no kua, a, sir!”
Mr. Poling: “Very good! Danilo, no adda lima a bayabasko, sako kanen ti maysa, mano’t matidda?”
Danilo: “Uppat laengen, a, sir!”
Mr. Poling: “Very good! Anton, takder! Adda tallo nga iggemmo a santol, impanmo diay refrigerator ti maysa, mano ngaruden ti ig-iggamam?
Anton: “Tallo latta, a, sir!”
Mr. Poling: “Apay koma a tallo?”
Anton: “Wen, a, ta awan met ti refrigerator mi!”


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:31 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
Agkalkali ni Teody iti abut a pagmulaanna.
Itong: Agbagtitkansa metten, G’yem, awan met imulmulam!
Teody: He he. Seedless ti imulmulak. G’yem.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:33 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
Anak: Alan, a, inang, isuot kon dayta ginatangta a bra ni manang. Umanay kaniak.
Ina: Madi, anak.
Anak: Haiskulakon, inang.
Ina: Madi ngarud, Zandra, ta addata ditoy uneg ti dyip.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:33 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
Asst. Manager: natay ti manager tayo. Inatake iti puso.
Mardi: sir, mabalin a siak lattan ti sumukat iti puestona?
Asst. Manager: wen, a, umanayka la ketdi iti lungonna.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:35 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
Jojo: inang, mabalin nga aganak ti agtawen iti 39?
Ina: wen, ‘nakkong.
Jojo: ti 25?
Ina: wen, a.
Jojo: ti 9?
Ina: saan.
Jojo: yesss!
Ina: aysus! Dika agar-aramid, anakko.
Jojo: alla, ni inang! Homework mi a grade 3.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 13, 2010 10:36 pm 
Offline
Heavyweight

Joined: Fri Jun 13, 2008 7:06 pm
Posts: 12232
PAT: Darsem ti agrubwat, Lakay. Ipannak idiay Pizza Hut ket aganak 'akon.
ANDO: Masangom pay la ti ag-Pizza Hut, Baket, ket aganakka la ngaruden?
PAT: Saanak a mapan mangan, Lakay. Adda ngamin free delivery sadiay!!!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 14, 2010 1:23 pm 
Offline
Light Heavyweight
User avatar

Joined: Mon Dec 03, 2007 5:21 pm
Posts: 1189
Location: Gliese 581-C
burnok5 wrote:
PAT: Darsem ti agrubwat, Lakay. Ipannak idiay Pizza Hut ket aganak 'akon.
ANDO: Masangom pay la ti ag-Pizza Hut, Baket, ket aganakka la ngaruden?
PAT: Saanak a mapan mangan, Lakay. Adda ngamin free delivery sadiay!!!

hahaha may dyem!! :lol: :lol:

_________________
CANON REBEL T1i EOS 500D


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 15, 2010 7:31 pm 
Offline
Welterweight
User avatar

Joined: Thu Jan 04, 2007 1:42 am
Posts: 242
Location: ringside
burnok5 wrote:
makaamo kayon ti biag yon agkatawa kayo wenno haan... :biglaugh:

Tao iti uneg ti radio
Titser: Class, daytoy ti assignmentyo: Apay nga adda tao nga agsasao iti uneg ti radio? Idi makasangpet ni Edson iti balayda, winarwarna a sigud ti radioda banag a nagsiddaawan ni Baldo nga amana.
Baldo: “Edson! Apay a warwaraem metten ta radio?”
Edson: “Kitaek laeng no adda tao iti unegna, Tang. Assignment mi ngamin idiay eskuelaan!”
Baldo: “Langgong! Kasano a makitam nga adda tao dita unegna ket no awan met bateryana!


hehe; klassik! :D


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 95 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

All times are UTC + 8 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  

philboxing.com | pinoygreats.com
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group